SALE ADMIN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: -Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng thuộc kênh phụ trách. Đảm

Vị trí: Marketing Executive

Mô tả công việc: Brand Marketing (35%) • Hỗ trợ Marketing Manager lên chiến lược ngành hàng, chiến lược Marketing,