Danh mục: Tuyển Dụng

Tháng Năm 10, 2023

BRAND LEADER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng hình ảnh thương hiệu cho sản phẩm của công ty, Xây dựng và quản lý thực hiện các chiến

Tháng Năm 10, 2023

CHUYÊN VIÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: PLAN Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao của từng kênh bán. Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc

Tháng Sáu 24, 2022

Vị trí: Marketing Executive

Mô tả công việc: Brand Marketing (35%) • Hỗ trợ Marketing Manager lên chiến lược ngành hàng, chiến lược Marketing, định hướng truyền thông và