Danh mục: Tin Tức

Tháng Bảy 26, 2019

THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM THU HÚT CÔNG TY “ YUHANTECHNOS ” HÀN QUỐC

Năm 2018 thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng trên 30%. Với sự tăng trưởng

Tháng Bảy 26, 2019

TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ CỦA CÔNG NGHỆ TỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Công nghệ đang và sẽ tác động rất lớn đến ngành bán lẻ trong tương lai. Dự đoán, trong 5 năm tới, thương mại điện