Tác giả: Thanh Trà

Tháng Ba 21, 2023

CEO MVOT – Trần Thị Đan Thanh tham dự tiếp kiến Phó chủ tịch nước

CEO MVOT – Trần Thị Đan Thanh tham dự tiếp kiến Phó chủ tịch nước Sáng 21/3, tại Phủ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch