Tác giả: Ngọc Đặng

Tháng Năm 10, 2023

BRAND LEADER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng hình ảnh thương hiệu cho sản phẩm của công ty, Xây dựng và quản lý thực hiện các chiến